DX150 CrossOver® 型平口钳

DX150 CrossOver 型平口钳

DX150型平口钳结合了已经被市场广泛接受使用的D688、D150和3600V的一些 特点,在各项使用参数上都优于D688和D150,尤其适用于对平面度和平行度 有更高要求的场合。该型号平口钳是使用最广泛的一款章鱼直播体育产品。 改进型的液压钳可以实现弹簧单动回位或液压双向回位,只需要用随附的一个 液压接头换掉铜质接头。
单动:液压夹紧,弹簧回位松开
双向:液压夹紧和回位,精度更高
夹紧力kN
液压Mpa DX6H
/DX6HR
3.4
3.5
6.9
9.0
10.3
13.2
13.8
17.8
17.2
22.4
20.7
26.8
22.1
29.5


夹紧力kN
扭矩Nm DX150
/DX6R
14
3.5
27
8.0
41
11.2
54
15.2
68
18.7
81
22.3
95
28.0
108
30.6
参数表mm(in)
DX150
/DX6R DX6H
/DX6HR
A
73.03
73.03
B
152.40
152.40
C
426.97
426.97
D
82.14
82.14
E
16.66
16.66
F
37.72
37.72
G
58.72
58.72
H
44.07
44.07
I
187.73
187.73
J
44.45
44.45
K
101.60
101.60
L
58.29
58.29
M
8.33
8.33
N
23.88
23.88
O
98.43
98.43
P
(1/2-13)
(1/2-13)
P
公制M12
M12
Q
50.80
50.80
R
75.84
75.84
S
80.00
80.00
T
200.00
200.00
U
100.00
100.00
V
254.00
254.00
W
101.60
101.60
X
16.00
16.00
Y
15.88
15.88
Z
25.20
25.20
AA
230.63
230.63
BB
307.77
CC
350.65
350.65
DD
427.79
GG
(3/4)
(3/4)
HH
36.78
36.78
MM
25.00
25.00
NN
38.61
38.61
OO
-
63.5
重量kg
29.48
29.48
返回索引     上一页 第14页 下一页